Get Adobe Flash player

ม 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณา(คำสั่งอนุมัติ/อนุญาต) 

ปี  พ.ศ. 2554

     -   คำสั่งเทศบาลเมืองสกลนครเลขที่  สน 52004/1834  ลงวันที่  20  เมษายน  2554

     -   คำสั่งเทศบาลเมืองสกลนครเลขที่  สน 52004/2370  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2554

     -   คำสั่งเทศบาลเมืองสกลนครเลขที่  สน 52004/2371  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2554

     -   คำสั่งเทศบาลเมืองสกลนครเลขที่  สน 52004/2372  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2554

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 14:55 น.)

 

ขณะนี้เวลา...